Kolejne międzynarodowe zlecenie w MOOMOO Architects! Rozpoczeliśmy projektowanie sieci nowoczesnych szkół językowych na rynek Polski, Rosji, Turcji i Ukrainy