Zdobywając zaufanie kolejnego dużego inwestora, rozpoczeliśmy projektowanie sieci nowoczesnych showroom'ów na rynek Europy Środkowo-Wschodniej i Azji!